Kontrakter til bruk i skoleprosjekter

I prosjekter hvor elever ved en videregående skole skal bygge eller rehabilitere kommunale boliger kan det være utfordringer knyttet til ansvar og risiko. Her finner du forslag til kontrakter kommunen kan bruke i slike anskaffelser.

Sist endret 25.02.2019

Det kan være en del juridiske utfordringer knyttet til prosjekter hvor elever skal bygge boliger på oppdrag fra en kommune eller andre. I arbeidet med å utarbeide maler til kontrakter og konkurransegrunnlag, la Bygg21 og Lavenergiprogrammet vekt på den pedagogiske siden ved slike prosjekter.

Ordinære kontraktsbestemmelser og krav til kvalitet og frister er tilpasset slik  at byggingen skal gjennomføres som en del av undervisningen.

Veileder

Til kontraktene er det laget en veileder som forklarer  hvordan kommunen kan gjennomføre og anskaffe entreprenørtjenester hvor en videregående skole skal bygge eller rehabilitere en kommunal bolig. Veilederen forklarer hvilke vurderinger og valg som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av kontraktsmalene og skal hjelpe kommunene å velge kontraktsstrategi. 

Konkurransegrunnlag : anskaffelse av totalentreprenør 

Konkurransegrunnlaget  er tilpasset skoleprosjekter og er utarbeidet i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Kommunen kan bruke denne malen i anskaffelsen av totalentreprenør.

Avtaledokument kommune – videregående skole

Dokumentet  Avtaledokument kommunen- videregående skole er basert på  Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt (Norsk Standard (NS) 8406:2009), men med endringer og suppleringer relevante for skoleprosjekter. Avtalen regulerer ansvar og risikofordeling mellom kommunen og fylkeskommunen som eier den aktuelle videregående skolen. 

Avtaledokument kommune – totalentreprenør

Dokumentet  Avtaledokument kommune – totalentreprenør  regulerer forholdet mellom kommunen og totalentreprenøren i prosjektet. Kontraktsmalen er basert på  Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser  (Norsk Standard NS-8407:2011) 

Avtaledokument for rehabiliteringsprosjekter

Dokumentet  Prosjektutviklingsavtale rehabiliteringsprosjekter er en samspillsavtale til totalentreprisekontrakter som kan brukes i prosjekter hvor det er snakk om rehabilitering av boliger.

Slik lykkes du med et skoleprosjekt

Flere videregående skoler har hatt suksess med prosjekter hvor elever bygger passivhus på oppdrag fra kommunen. Her får du tips om hva som skal til for å lykkes med et slikt prosjekt.