Universell utforming

En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre.

Publisert 15. september 2016

Tilgjengelig bolig

Prosjekteringsverktøy for tilgjengelig bolig.

Publikumsbygg

Prosjekteringsverktøy for publikumsbygg. Verktøyet er for prosjekterende i privat og offentlig virksomhet, men kan også brukes ved kommunalt tilsyn, kontroll av prosjektering og utførelse, og som vedlegg i anbudsmateriale. Verktøyet kan også være til hjelp i planarbeid.

Leter du etter artikler om temaet?

Se i nyhetsarkivet etter tidligere omtale av direktoratets arbeid med universell utforming og tilgjengelighet.

Nyhetsarkivet finner du her.

Ofte stilte spørsmål om universell utforming

  • Hvor i TEK10 finnes reglene om universell utforming og tilgjengelighet?

    Disse finnes i kapittel 8 uteområder og i kapittel 12 planløsning og bygningsdeler i byggverk i TEK10.

  • Hvilke krav gjelder for tilgjengelig boenhet?

    Direktoratet har utarbeidet et eget prosjekteringsverktøy for tilgjengelig boenhet. Verktøyet gir oversikt over hvilke krav som gjelder for ulike rom og bygningsdeler.

  • Når er det krav om tilgjengelig bolig?

    Det er krav om tilgjengelig boenhet dersom boenheten er i bygning med krav om heis, eller dersom alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Dette gjelder også for eventuelle sokkelleiligheter som har egen separat hovedinngang på inngangsplanet. Hovedfunksjoner er stue, kjøkken, soverom og bad/toalett. Krav om tilgjengelig boenhet er gitt i §12-2 i TEK10. I bygninger med krav om heis trenger bare halvparten av ett- og toroms boenheter som er mindre enn 50 m2 å være tilgjengelige og følge kravene i TEK10. De boenhetene som ikke har krav om tilgjengelighet etter dette unntaket trenger heller ikke tilgjengelig bad.

Se alle spørsmål om universell utfoming og tilgjengelighet