Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg

Porsgrunn og Trondheim kommuner har sammen utarbeidet et prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg.

Sist endret 27.03.2013

Verktøyet retter seg først og fremst mot prosjekterende i privat og offentlig virksomhet, men kan også brukes ved kommunalt tilsyn, kontroll av prosjektering og utførelse, og som vedlegg i anbudsmateriale. Verktøyet kan også være til hjelp i planarbeid.

Utgangspunktet for verktøyet er byggteknisk forskrift (TEK10) med utdrag fra tilhørende veiledning relatert til universell utforming av publikumsbygg. Endringene som ble gjort i veiledningen til TEK10 1. april 2013, er innarbeidet i verktøyet.

Anbefalte tilleggsytelser i prosjekteringsverktøyet går utover minstekrav i teknisk forskrift, og er ikke en del av kravgrunnlaget som direktoratet legger til grunn for sitt regelverk.

Slik bruker du verktøyet

Prosjekteringsverktøyet er en samling temablader med tilhørende sjekkpunkter. Hvert temablad har anbefalte tilleggsytelser med forklaringer, og illustrasjoner for å tydeliggjøre universell utforming.

Oppdateringer 

Prosjekteringsverktøyet er utviklet med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken. Verktøyet oppdateres av direktoratet ved behov og i samsvar med endringer i byggteknisk forskrift og veiledning.

Hvert temablad i prosjekteringsverktøyet ligger her som pdf-filer: 

Kontaktperson:

Last ned dokumentet