Prosjekteringsverktøy for tilgjengelig bolig etter TEK17

Prosjekteringsverktøyet for tilgjengelig bolig er både en håndbok og et oppslagsverk for prosjekterende.

Sist endret 13.07.2018

Prosjekteringsverktøyet kan brukes ved kommunalt tilsyn og ved kontroll av prosjektering og utførelse. Verktøyet kan også være til hjelp i planarbeid.

Slik bruker du verktøyet

Prosjekteringsverktøyet er en samling temablader med tilhørende sjekkpunkter. Hvert temablad har anbefalte tilleggsytelser med forklaringer, og illustrasjoner for å tydeliggjøre tilgjengelig boenhet.

Dette får du blant annet oversikt over i prosjekteringsverktøyet

Utearealer

Parkering og gangatkomst og uteoppholdsareal

Planløsning

For eksempel inngangsparti, bad/toalett, kjøkken, stue og soverom , balkong og terrasse.

Bygningsdeler

Heis, trapp, rampe, rekkverk, dører, vinduer og andre glassfelt

Installasjoner

Skilt, betjeningspaneler, håndtak og lignende

Dimensjoner

Dimensjonering for rullestol