Prosjekteringsverktøy for tilgjengelig bolig

Prosjekteringsverktøyet Tilgjengelig bolig er en håndbok og oppslagsverktøy for prosjekterende i både offentlig og privat virksomhet.

Sist endret 28.05.2014

Prosjekteringsverktøyet kan brukes ved kommunalt tilsyn og ved kontroll av prosjektering og utførelse. Verktøyet kan også være til hjelp i planarbeid.

Utgangspunktet for verktøyet er byggteknisk forskrift (TEK10) med utdrag fra tilhørende veiledning.

Anbefalte tilleggsytelser i prosjekteringsverktøyet går utover minstekrav i teknisk forskrift. Ved all prosjektering er det derfor nødvendig å bruke TEK10 i sin helhet som grunnlagdokument. Prosjekteringsverktøyet er et supplement i prosjekteringsarbeidet.

Slik bruker du verktøyet

Prosjekteringsverktøyet er en samling temablader med tilhørende sjekkpunkter. Hvert temablad har anbefalte tilleggsytelser med forklaringer, og illustrasjoner for å tydeliggjøre tilgjengelig boenhet.

  • Du kan laste ned hele verktøyet som pdf - trykk på bildet/lenken i høyre marg
  • Du kan laste ned temabladene enkeltvis - se listen under

Oppdateringer 

Verktøyet er en revidert utgave av prosjekteringsverktøyet Universell utforming flerleilighetsbygg, og utviklet av Porsgrunn og Trondheim kommune.

Prosjekteringsverktøyet er utviklet med støtte fra tidligere Miljøverndepartementet. Verktøyet oppdateres av direktoratet ved behov og i samsvar med endringer i byggteknisk forskrift og veiledning.

Hvert temablad i prosjekteringsverktøyet ligger her som pdf-filer: 

Kontaktperson:

Last ned dokumentet