Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg etter TEK17

Prosjekteringsverktøyet for publikumsbygg er både en håndbok og et oppslagsverk for prosjekterende.

Sist endret 13.07.2018

Verktøyet retter seg først og fremst mot prosjekterende i privat og offentlig virksomhet, men kan også brukes ved kommunalt tilsyn, kontroll av prosjektering og utførelse, og som vedlegg i anbudsmateriale. Verktøyet kan også være til hjelp i planarbeid.

Slik bruker du verktøyet

Prosjekteringsverktøyet er en samling temablader med tilhørende sjekkpunkter. Hvert temablad har anbefalte tilleggsytelser med forklaringer, og illustrasjoner for å tydeliggjøre universell utforming.

Dette får du blant annet oversikt over i prosjekteringsverktøyet

Utearealer

Parkering og atkomst til bygning

Planløsning

For eksempel inngangsparti, bad til institusjon, dusjanlegg, toalett og kjøkken.

Bygningsdeler

Heis, trapp, rampe, rekkverk, dører, vinduer og andre glassfelt.

Installasjoner

Skilt, betjeningspaneler, lyd- og taleoverføringsutstyr.

Dimensjoner

Dimensjonering for rullestol, ledelinjesystemer.

Tidligere utgave

(Bruk denne utgaven hvis du sertifiserer etter BREEAM-NOR 2016)