Bygge bolig?

Å bygge en tilgjengelig bolig er en fornuftig og langsiktig investering, fordi den dekker de fleste behov som mennesker har i ulike livssituasjoner.

Sist endret 09.07.2012
Colourbox

Å bygge sin egen bolig er ofte en omfattende og energi- og tidkrevende prosess. Mange avgjørelser og valg må tas. Samtidig er det gode muligheter for å få en bolig som tilfredsstiller alle krav og behov – og personlige ønsker, krav og behov.

Det er viktig å bruke god tid til å tenke gjennom og planlegge boligen. Og når planleggingen er gjort, er det viktig at man følger byggeprosessen tett for å sikre at kvaliteten blir som ønsket og planlagt også i den ferdig bygde boligen.

Få profesjonell hjelp til planleggingen

Dette sikrer at du får best mulig samspill mellom boligkvaliteter, tekniske løsninger, estetikk og funksjon. Samtidig må du sette dine egne brukerkrav til boligen.

Hør med Husbanken

Det finnes mye bra veiledningsmateriale fra Husbanken som kan brukes selv om boligen ikke er husbankfinansiert. Materialet gjelder både selve boligen og tilhørende uteområder og boligmiljøer med flere boliger samlet. Husbankens råd- og veiledningsstoff gir utgangspunktet for grunnleggende kvaliteter og en god og funksjonell bolig.

Se sjekklistene til høyre for tips til boligbyggingsprosessen!