Kjøpe bolig?

Å kjøpe bolig er en viktig og stor avgjørelse i livene våre. Og ikke minst er det en stor investering.

Sist endret 09.07.2012
Foto: Colourbox

Hvis man ikke velger å bygge boligen selv, er det ulike måter å kjøpe en bolig på. Brukte boliger kjøper man etter å ha vurdert boligen og vært på visning. Nye boliger blir ofte lagt ut på markedet etter at boligen er bygget og selges ”nøkkelferdig” - det vil si at kjøper kan flytte rett inn. Men det er også blitt stadig mer vanlig at boligprosjekter selges via prospekt – det vil si at utbygger ikke setter i gang byggingen før en viss andel av boligene er solgt.

Hvis man skal kjøpe en ”nøkkelferdig” bolig, er fordelen at man kan vurdere boligen ut fra en fysisk vurdering. Man kan gå på visning, se og vurdere med egne øyne, ta mål og ”prøve ut” boligen. Men det er viktig å bruke god tid, vurdere boligen og boligområdet/prosjektet ut fra atkomst fra offentlig vei, parkering, inngang til boligen og videre boligens ulike funksjoner. Ulempen ved at boligen er ”nøkkelferdig”, er at man ikke har noen innvirkningskraft på avgjørelser som er tatt angående planløsning og utførelsen av de ulike rommene og funksjonene i boligen. 

Å kjøpe bolig fra prospekt kan være en vanskelig prosess. Boligen blir da presentert ved tegninger, konstruerte bilder og beskrivelse av boligen og tilhørende boligmiljø. For store boligprosjekter blir det også ofte laget 3D-visninger og gjerne bygget en visningsleilighet for valg av ulik innredning osv. Det kan være vanskelig å lese og forstå tegninger og beskrivelser. Det kan også være forskjell på hva man blir lovet og hva man opplever å få når boligen står ferdig. Fordelen med å kjøpe bolig fra prospekt er at man har muligheter for å påvirke noen valg, som f.eks. gulvbelegg, innredninger og farger.

For å finne ut om det er en god og funksjonell bolig som passer deg og dine behov og krav også i fremtiden, er det lurt å gå igjennom rådene som blir gitt på disse sidene. Dagens forskrift stiller minimumskrav til tilgjengelighet i nye boliger. For eksisterende boliger kan det være nyttig å vurdere potensialet for tilgjengelighet.