Sjekkliste for tilgjengelige rom

Vi er alle gjennom ulike faser i løpet av livet, fra å være barn til å bli gammel.

Sist endret 28.06.2012
Foto: Colourbox

Bolig, bygg og uteområder som er universelt utformet har løsninger som er funksjonelle og inkluderende – om man har småbarn i barnevogn, synes det er vanskelig å finne fram i et ukjent bygg eller trenger en rullator å støtte seg på.

Det handler om å utforme bolig, bygg og uteområder på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker – uten behov for særløsninger eller spesiell tilrettelegging.

Sjekkliste med løsninger

Her kan du lese mer om hvilke løsninger som gjør hvert rom enklere og bedre å bruke - for alle.