Vann og avløp

Vann- og avløpsanlegg skal utføres i tråd med de samme kontroll- og ansvarsreglene som andre søknadspliktige tiltak i plan- og bygningsloven.

Publisert 31. januar 2017

Sikrer helse og miljø

Gode og sikre vann- og avløpstjenester er en grunnleggende forutsetning for befolkningens helse, for et rent miljø og for at samfunnsfunksjoner og næringsliv skal fungere.

Formålet med reglene om vann og avløp i byggteknisk forskrift, er å definere minimumskravene til kvaliteten på vann- og avløpsanleggene. Reglene i forskriften er utformet som funksjonskrav som igjen bygger på anerkjente standarder og løsninger som tilfredsstiller kravene.